Hilton Duong

Legal specialist

Finance

Corporate Law

Commercial & Contract Law

Labor & Employment

Hilton Duong

Legal specialist

Finance

Corporate Law

Commercial & Contract Law

Labor & Employment

Tag: pháp luật

July 21, 2021 Làm thế nào để đánh giá sự phù hợp của một quy định pháp luật?

Trong lịch sử lập pháp trên thế giới, rất ít trường hợp một quy định pháp luật ra đời để…