Hilton Duong

Legal specialist

Finance

Corporate Law

Commercial & Contract Law

Labor & Employment

Hilton Duong

Legal specialist

Finance

Corporate Law

Commercial & Contract Law

Labor & Employment

Doanh nghiệp

August 29, 2021 Quản trị rủi ro pháp lý trong doanh nghiệp

Là quản lý doanh nghiệp chắc chắn ai cũng quan tâm đến rủi ro pháp lý. Nhưng không phải ai…

August 10, 2021 Làm thế nào để doanh nghiệp luôn được tư vấn bởi luật sư giỏi với chi phí hợp lý?

Lựa chọn một mô hình pháp lý phù hợp và tối ưu về hiệu quả lẫn chi phí chưa bao…